Business with all senses

 

Impressum

Sigel GmbH
Bäumenheimer Str.10
D-86690 Mertingen
Tel: 0049 (0)9078 81-0
Fax: +49 (0) 9078 81-289
E-Mail: info@sigel.de

Bedrijfsleiding
Dr. Joachim Roth

Handelsregister
Registergericht Augsburg
HRB-Nr. 18635
USt.-Id.-Nr.: DE217744571


Sigel GmbH - een onderneming van Sigel Holding GmbH
Bedrijfsleiding
Dr. Joachim Roth
Registergericht Augsburg
HRB-Nr. 18638
Disclaimer


Aansprakelijkheidsverklaring
Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend hun eigenaren verantwoordelijk.

Inhoud van de website
Sigel GmbH is niet aansprakelijk voor de actualiteit, inhoudelijke juistheid en de volledigheid van de in haar website opgenomen informatie, tenzij de fouten opzettelijk of door grove nalatigheid zijn opgenomen. Dit heeft betrekking op eventuele schades van materiële of ideële aard van derden, die veroorzaakt zijn door gebruik van deze website. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Sigel GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina's of het volledige aanbod zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Software-downloads
Elke software die gedownload kan worden van deze server is auteursrechtelijk beschermd. De software en de afbeeldingen mogen alleen voor privédoeleinden gebruikt worden. Elke vorm van commercieel gebruik van de software en de afbeeldingen, in het bijzonder voor reclamedoeleinden, is uitdrukkelijk verboden en wordt strafrechtelijk vervolgd door Sigel GmbH.

Sigel GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of schades die ontstaan in samenhang met het gebruik van materiaal dat beschikbaar is gesteld voor gratis downloads.

Sigel GmbH neemt, met uitzondering van opzettelijke en grof nalatige plichtsverzaking, geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of schades die ontstaan in samenhang met het gebruik van materiaal dat beschikbaar is gesteld voor gratis downloads. In het bijzonder wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het verlies van gegevens of programma's in EDV- of andere systemen. Aansprakelijkheid voor virusvrijheid kan ondanks zorgvuldige en regelmatige controle, niet aanvaard worden. De gebruiker is verplicht zelf de beveiligingsmaatregelen tegen virussen te nemen die volgens de stand van de techniek op moment van het beoogde gebruik, mogelijk zijn te treffen, voor gebruik van het gratis beschikbaar gestelde materiaal. Aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet blijft in geval van toepasselijkheid hiervan, onberoerd.

Copyright
Sigel GmbH streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten en videosequenties en teksten te respecteren. Alle in de website genoemde en evt. door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het desbetreffende geldige copyright en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar. Het copyright voor gepubliceerde, door Sigel GmbH zelf gecreëerde objecten ligt alleen bij ons. De verveelvoudiging of het gebruik van deze afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van Sigel GmbH verboden.

Externe verwijzingen en links
Sigel GmbH heeft op zijn pagina's links aangebracht naar pagina's en webwinkels waarvan de inhoud en actualisatie niet binnen zijn invloed liggen. Voor al deze links geldt:

Sigel GmbH heeft geen invloed op de vormgeving en inhoud van vreemde websites. Wij distantiëren ons daarom uitdrukkelijk van alle vreemde inhoud, ook als op de pagina's van Sigel GmbH een link geplaatst is naar deze externe pagina.

Deze verklaring geldt voor alle op deze website geplaatste links en voor alle inhoud van de pagina´s of webwinkels waarnaar de hier aangemelde banners en links leiden.

Rechtsgeldigheid
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting maakt deel uit van het internetaanbod van Sigel GmbH. Voor zover deze tekst op onderdelen of in afzonderlijke formuleringen niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming is met het geldende recht, laat zulks de overige delen van dit document in hun inhoud en geldigheid onverlet.